Företag

Arbetsmiljölagen är tydlig med att arbetsgivaren är skyldig att förebygga stress. Jag och min kollega kan hjälpa dig som arbetsgivare att möta de nya krav som ställs. Detta kan ske genom föreläsningar eller genom att arbeta med mindre grupper direkt på arbetsplatsen.

 

Genom att arbeta i workshops vid några olika tillfällen får deltagarna en fördjupad insikt om den egna stressen och därmed också fler individuella stresshanteringsverktyg att arbeta vidare med.

 

Vi arbetar fram ett upplägg efter just era önskemål. Ett förslag på upplägg kan vara:

– Vad är stress och när är det farligt?

– Vad är egentligen återhämtning?

– Arbetsrelaterad stress och annan stress

– Hur kan vi minska vår inre stress?

– Hur kan vi tillsammans bidra till ett bra arbetsklimat?

 

Välkommen att mejla oss om du vill ha mer information.